Om ACD

kontorACD Pharmaceuticals AS utvikler og selger legemidler og biologisk teknologi til havbruksnæringen. Selskapet har private eiere og er et datterselskap av Nordly Holding.

ACD Pharmaceuticals AS ble stiftet i 1997. I 2013 flyttet selskapet inn i nye kontorlokaler i Stortingsgata 30 i Oslo. Det er fem ansatte i selskapet.

ACD er et FoU-selskap. Selskapet har som hovedmål å utvikle nye helsefremmende produkter for akvakulturnæringen. Dette skal gi våre kunder forbedret biologisk produksjon og økt fiskevelferd – og dermed økt fortjeneste.

Selskapet er en del av konsernet Nordly Holding.

 

NYHET! Benzoak Vet har fått kortere tilbakeholdelsestid.

 

 

newspaper Les nyhetssak på TV2 om bakteriofager

video Se nyhetssak om bakteriofager på TV2.

 

ACD pharmaceuticals AS is a small company dedicated to research and development of animal health and welfare products for use in the aquaculture sector. Our main development projects has, since 2011, been the development of bacteriophages as an alternative to antibiotics in aquaculture. Another important project is the research dedicated to the production of reproductively sterile fish by a non-transgenic gene silencing technology.