Kontakt ACD Pharma

Sentralbord: 76 06 09 30
Adresse Leknes: Lofoten Bio Centre, Storeidøya 60, 8370 Leknes
Adresse Ås: Christian Magnus Falsens vei 18, 1430 Ås

Teamet vårt

COO

Simon Brink

+47 409 10 379

simon.brink@nordly.no

Brink er utdannet økonom fra UCL i Danmark og har 9 års erfaring fra internasjonal banking med ansvar for større internasjonale virksomheter. Han har vært involvert i etableringen av flere virksomheter og har en rekke styreverv. Brink ble ansatt som COO i ACD Pharma i mars 2021 med ansvar for å lede selskapet gjennom en kommersiell etableringsfase med blant annet oppføring av verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk.

PhD, operasjonsleder FoU

Cyril Frantzen

+47 976 50 815

cyril.frantzen@acdpharma.com

Frantzen er utdannet bioingeniør (UiT) med mastergrad i mikrobiolog (NMBU), og tok sin doktorgrad i bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på utvikling og bruk av bioinformatikk for å analysere bakterier og bakteriofager. Han startet i ACD Pharma som forsker etter doktorgraden og har siden 2019 vært operasjonsleder for forskning og utvikling i selskapet. 

MSc, senioringeniør

Eirik Bårdsen

+47 930 86 486

eirik.baardsen@acdpharma.com

Bårdsen har jobbet i ACD siden han var ferdig utdannet mikrobiolog i 2013. Han er «alt-mulig-mann» på laboratoriet, med hovedvekt på utprøving av nye metoder og isolering av nye bakteriofager. Eirik har mastergrad mikrobiologi med utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NTNU og University of Saskatchewan, Canada.

PhD, Senior Development Scientist

Øyvind Kileng

+47 450 39 370

oyvind.kileng@acdpharma.com

Kileng er utdannet molekylærbiolog fra Universitetet i Bergen (UiB) og tok sin doktorgrad ved Fiskerihøgskolen, Universitetet i Tromsø (UiT). I doktorgraden jobbet han med interaksjonen mellom det uspesifikke immunforsvaret til Atlantisk laks og Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV). Kileng jobbet deretter som Postdoktor ved Nofima i Tromsø med fokus på interaksjoner mellom det uspesifikke immunforsvaret til Atlantisk torsk og Nodavirus. Hovedfokus for både doktorgrad- og postdoktorarbeidet har vært Type I Interferon – systemet til fisk.

MSc, forskningsingeniør

Ingrid Støtvig

+47 995 75 672

ingrid.stotvig@acdpharma.com

Ingrid Støtvig ble en del av ACD Pharmas forskningsteam på Ås i 2022. Ingrid har en Bachelor- og mastergrad innen biomedisin fra Universitet i Tromsø. Hun har god kunnskap om molekylære metoder og anvendt medisinsk genetikk, og har arbeidserfaring fra rettsgenetisk sektor.

MSc, forskningsingeniør

Hannah Winther Solbakk

+47 958 44 743

hannah.solbakk@acdpharma.com

Hannah har en mastergrad i Bioteknologi fra NMBU og startet i ACD Pharma ved årsskiftet 2022/23. Hun har tidligere jobbet på Mikrobiologisk avdeling på OUS og har erfaring med en rekke molekylærbiologiske og biokjemiske metoder.

MSc, forskningsingeniør

Andreas S. Damgaard

+45 291 79 463

andreas.damgaard@acdpharma.com

Damgaard har en mastergrad i biokjemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet. Han har jobbet med flere prosjekter med fokus på både bakteriofagisolering, bakteriofagkarakterisering og bakterielle forsvarsmekanismer mot bakteriofaginfeksjoner. Han begynte i ACD Pharma som forskningsingeniør i august 2023, og arbeider med screening, analyse og utvikling av bakteriofagbaserte produkter.