• Benzoak Vet har nå kun 7 døgngrader tilbakeholdelesestid
  • Steril fisk - framtidens oppdrettsfisk
  • Les om vårt produkt CustusYRS

ACD Pharma utvikler og selger legemidler og biologisk teknologi til havbruksnæringen. Selskapet har private eiere og er et datterselskap av Nordly Holding.

ACD Pharma ble stiftet i 1997. I 2013 flyttet selskapet inn i kontorlokaler i Oslo. Det er syv ansatte i selskapet.

ACD Pharma er et FoU-selskap. Selskapet har som hovedmål å utvikle nye helsefremmende produkter for akvakulturnæringen. Dette skal gi våre kunder forbedret biologisk produksjon og økt fiskevelferd – og dermed økt fortjeneste.