Bakteriofager – en unik mulighet
i kampen mot antibiotikaresistens

Denne rapporten er et svar på statsminister Erna Solbergs utfordring.
Mulighetene er mange. Med vilje og med riktige virkemidler kan vi lykkes.

Statsminister Erna Solberg var med da ACD Pharmaceuticals sommeren 2020 samlet noen av landets fremste fagfolk, akademia og nasjonale myndigheter for å diskutere hvordan bakteriofager kan bli et bærekraftig og effektivt alternativ til antibiotika for både mennesker og dyr, hvordan det kan bidra til å redusere trusselen mot miljøet, de økonomiske konsekvensene av resistens og skape nytt næringsliv og arbeidsplasser i hele Norge.

Et år med covid-19 pandemien har vist oss de dramatiske konsekvensene en helsekrise kan ha for enkeltmennesker, økonomi og samfunn. Vi må gjøre det vi kan for at det ikke skal skje med en varslet krise som antibiotikaresistens.

Statsministeren utfordret deltakerne til å danne en arbeidsgruppe for å gi råd om hvordan bakteriofager raskest mulig kan tas i bruk i kampen mot antibiotikaresistens og hvordan Norge kan ta en ledende rolle.

Denne rapporten er et svar på statsministerens utfordring. Mulighetene er mange. Med vilje og med riktige virkemidler kan vi lykkes.

Helsenæringen har potensiale til å bli en av våre mest vekstkraftige og produktive næringer. Det er en næring med stort utviklingspotensial. I stortingsmeldingen om Helsenæringen «Sammen om verdiskaping og bedre tjenester» understreker regjeringen at helsenæringen er en av næringene som kan bidra til vekst og verdiskaping i norsk økonomi (Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Meld. St.18 (2018-2019)). Verdiskaping i helsenæringen utgjør om lag tre prosent av verdiskapingen i norsk økonomi. Veksten i verdiskapingen i helsenæringen har de siste årene vært over dobbelt så høy som i norsk økonomi sett under ett (om man ser bort i fra olje og gass). Helsenæringen sysselsatte om lag 100 000 personer i 2016, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent siden 2008.

Vi vil takke Erna Solberg for å ha tatt initiativ til utarbeidelse av rapporten og
for at hun gjennom det har bidratt til å løfte et viktig tema på dagsorden. Vi håper statsministerens engasjement for antibiotikaresistens og bakteriofager får en ytterligere giv etter å ha lest denne rapporten.

Norge er best i verden antibiotikaresistens og bruk av vaksiner. Nå kan vi bli best i verden på bakteriofager. Muligheten er åpen.
Arbeidsgruppen er ledet av professor, dr.med. Lars Vorland. Hans Petter Kleppen, ph.d., forskningsdirektør i ACD Pharmaceuticals AS har vært sekretær.

Øvrige deltakere

  • Anita Schumacher, adm.dir., Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Karita Bekkemellem, adm.dir., LMI
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
  • Gaute Lenvik, adm.dir., Veterinærinstituttet
  • Anne Husebekk, rektor, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT)
  • Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT og UNN
  • Jim-Roger Nordly, adm.dir. STIM AS

Statens legemiddelverk har bidratt i møter og pekt på muligheter for hvordan de kan bistå med kompetanse og i arbeidet med å utvikle tilrettelagte regulatoriske løp for hvordan teknologien kan tas raskt i bruk.