Fremskritt gjennom forskning

ACD Pharma er et norskeid forsknings- og utviklingsselskap som utvikler legemidler og helseprodukter. Selskapets forskningsteam er samlokalisert med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

ACD Pharma ble etablert for å utvikle fiskehelseprodukter til havbruksnæringen, men banebrytende resultater og utvikling av ny teknologi i selskapets arbeid med bakteriofager har vist hvordan resultater oppnådd i én sektor kan tas videre i en annen. ACD Pharmaceuticals ble i 2018 først i verden til å lansere et bakteriofagprodukt til bruk i akvakultur, CUSTUS®YRS. Arbeidet resulterte i en teknologiplattform som kan brukes i utvikling av bakteriofagprodukter som kan brukes mot bakterier som er skadelige for både dyr og mennesker.

ACD Pharma samarbeider nå med en rekke medisinske og vitenskapelige miljøer med sikte på bruk av bakteriofager som et verktøy i kampen mot antibiotikaresistens. Forskningen fokuserer på strategier og metoder for forebygging og behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker ved hjelp av bakteriofager.

Siden 2019 har ACD Pharma, UiT, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetssykehuset i Stavanger, Veterinærinstituttet, Karolinska Institutet og flere andre internasjonale medisinske miljøer arbeidet sammen i forskningsprosjektet «Kleb-Gap» for å forske på bruk av bakteriofager mot bakterien Klebsiella pneumoniae som kan forårsake lungebetennelse og sykehusinfeksjoner. Dette er en av bakteriene WHO mener det er kritisk å finne nye løsninger mot som følge av utviklingen av antibiotikaresistens.
Arbeidet opp mot havbruksnæringen forblir et viktig forretningsområde. ACD Pharma samarbeider tett med sine søsterselskaper innen fiskefôr og medisinfôr, salg og distribusjon av legemidler samt veterinær- og miljøtjenester rettet mot havbruksnæringen.

Nordly-konsernet

ACD Pharma er en del av det norskeide Nordly-konsernet med base på Leknes i Lofoten.

  • Nordly Holding er konsernmor for ACD Pharma og flere andre selskaper:
  • STIM leverer vaksiner og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen, i tillegg til veterinære fiskehelsetjenester, miljøtjenester og tekniske sertifiseringstjenester til havbruksnæringen. STIM har flere avdelingskontorer langs kysten og er også etablert i Chile, Skottland, Canada og Island.
  • Polarfeed er Norges eneste norskeide fiskefôrprodusent, med fabrikk i Øksfjord i Finnmark.
  • Aquamed er produsent av medisinfôr.

COO

Simon Brink

+47 409 10 379

simon.brink@nordly.no

Brink er utdannet økonom fra UCL i Danmark og har 9 års erfaring fra internasjonal banking med ansvar for større internasjonale virksomheter. Han har vært involvert i etableringen av flere virksomheter og har en rekke styreverv. Brink ble ansatt som COO i ACD Pharma i mars 2021 med ansvar for å lede selskapet gjennom en kommersiell etableringsfase med blant annet oppføring av verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk.

PhD, forskningsdirektør

Hans Petter Kleppen

+47 977 50 860

hans.kleppen@acdpharma.com

Kleppen er utdannet molekylærbiolog fra UiB og tok sin doktorgrad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om samspillet mellom bakterier og bakteriofager i industriell fermentering. Han har siden 2010 ledet forsknings- og utviklingsarbeidet om bakteriofager i ACD Pharma og STIM.

PhD, operasjonsleder FoU

Cyril Frantzen

+47 976 50 815

cyril.frantzen@acdpharma.com

Frantzen er utdannet bioingeniør (UiT) med mastergrad i mikrobiolog (NMBU), og tok sin doktorgrad i bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på utvikling og bruk av bioinformatikk for å analysere bakterier og bakteriofager. Han startet i ACD Pharmaceuticals AS som forsker etter doktorgraden og har siden 2019 vært operasjonsleder for forskning og utvikling i selskapet. 

MSc, senioringeniør

Eirik Bårdsen

+47 930 86 486

eirik.baardsen@acdpharma.com

Bårdsen har jobbet i ACD siden han var ferdig utdannet mikrobiolog i 2013. Han er «alt mulig-mann» på laboratoriet, med hovedvekt på utprøving av nye metoder og isolering av nye bakteriofager. Eirik har mastergrad mikrobiologi med utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NTNU og University of Saskatchewan, Canada

PhD, Senior Development Scientist

Øyvind Kileng

+47 450 39 370

oyvind.kileng@acdpharma.com

Kileng er utdannet molekylærbiolog fra Universitetet i Bergen (UiB) og tok sin doktorgrad ved Fiskerihøgskolen, Universitetet i Tromsø (UiT). På doktorgraden jobbet han med interaksjonen mellom det uspesifikke immunforsvaret til Atlantisk laks og Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV). Kileng jobbet deretter som Postdoktor ved Nofima i Tromsø med fokus på interaksjoner mellom det uspesifikke immunforsvaret til Atlantisk torsk og Nodavirus. Hovedfokus for både doktorgrad- og postdoktorarbeidet har vært Type I Interferon – systemet til fisk.

MSc, forskningsingeniør

Ingrid Støtvig

+47 995 75 672

ingrid.stotvig@acdpharma.com

Ingrid Støtvig ble en del av ACD Pharmas forskningsteam på Ås i 2022. Ingrid har en Bachelor- og mastergrad innen biomedisin fra Universitet i Tromsø. Hun har god kunnskap om molekylære metoder og anvendt medisinsk genetikk, og har arbeidserfaring fra rettsgenetisk sektor.

MSc, forskningsingeniør

Hannah Winther Solbakk

+47 958 44 743

hannah.solbakk@acdpharma.com

Hannah har en mastergrad i Bioteknologi fra NMBU og startet i ACD Pharma ved årsskiftet 2022/23. Hun har tidligere jobbet på Mikrobiologisk avdeling på OUS og har erfaring med en rekke molekylærbiologiske og biokjemiske metoder.

MSc, forskningsingeniør

Andreas S. Damgaard

+45 291 79 463

andreas.damgaard@acdpharma.com

Damgaard har en mastergrad i biokjemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet. Han har jobbet med flere prosjekter med fokus på både bakteriofagisolering, bakteriofagkarakterisering og bakterielle forsvarsmekanismer mot bakteriofaginfeksjoner. Han begynte i ACD Pharma som forskningsingeniør i august 2023, og arbeider med screeningsprosessen, analysen og utviklingen av bakteriofagbaserte produkter.

Bakteriofager

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.

Antibiotikaresistens truer miljø, dyr, matproduksjon og folkehelsen

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistensutviklingen.

Folkehelsen og
moderne medisin

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens.

Les mer

Miljø-
konsekvensene

I miljøet forstyrres økosystemet i vann, jord og organismer gjennom bruk, produksjon og håndtering av brukte legemidler.

Les mer

Forbruk av
antibiotika i Norge

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika til både mennesker og dyr, og vi har per i dag lite antibiotikaresistens.

Les mer