Miljøkonsekvensene

Antibiotika påvirker miljøet og det biologiske mangfoldet i naturen. Bakteriofager kan erstatte bruksområder for antibiotika innen helse og landbruk, og gi redusert utslipp av antibiotika i miljøet, redusert påvirkning av den naturlige økobalansen i miljøet og bedre dyrevelferd.

I produksjon av antibiotika, blant annet i land som India og Kina, lekker så store mengder kjemikalier og antibiotika ut i naturen at det ødelegger det biologiske mangfoldet, umuliggjør matproduksjon og forurenser drikkevannet. Det skapes arnesteder for utvikling av multiresistente bakterier som spres til mennesker og dyr. Konsekvensene er globale.

Samtidig bidrar bruken av antibiotika som vekstfremmer til at uforsvarlig høyt forbruk av antibiotika. Allerede på 1940-tallet viste studier i USA at det var mulig å halvere produksjonstiden for kyllinger ved bruk av lave doser antibiotika i foret. Store mengder antibiotika er blitt brukt for at dyr skal utnytte foret bedre, vokse raskere og gi økt fortjeneste. I Norge er antibiotika brukt som vekstfremmer forbudt, men globalt bidrar dette til en uforsvarlig høy antibiotikabruk i landbruket. I store deler av verden benyttes også uforsvarlig mye antibiotika forebyggende, for å gjøre friske dyr og avlinger mer motstandsdyktige mot sykdom.

Alle planter og dyr er avhengige av velfungerende mikrobiologiske samfunn i miljøet. Bruk og utslipp av antibiotika kan forstyrre dette mikrobiologiske mangfoldet.

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.

Antibiotikaresistens truer miljø, dyr, matproduksjon og folkehelsen

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistensutviklingen.

Folkehelsen og
moderne medisin

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens.

Les mer

Miljø-
konsekvensene

I miljøet forstyrres økosystemet i vann, jord og organismer gjennom bruk, produksjon og håndtering av brukte legemidler.

Les mer

Forbruk av
antibiotika i Norge

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika til både mennesker og dyr, og vi har per i dag lite antibiotikaresistens.

Les mer