Benzoak vet. 200mg/ml

  • Sedasjon og anestesi av laks og ørret
  • Tilbakeholdelsestid 7 døgngrader
  • Enkel i bruk – væske, ingen buffer
  • Godkjent for fisk i det amerikanske markedet

Benzoak Vet leveres ferdigblandet som konsentrat i 1l flasker med integrert doseringshette. Produktet er klart til bruk og blandes direkte med vannet i anestesitanken. Sørg for god omrøring slik at anestesimiddelet fordeles jevnt før fisken overføres.

Generelle forhold ved bedøvelse av fisk

Bedøvelsesmidler til fisk foreskrives av veterinær eller fiskehelsebiolog. Vellykket bruk er knyttet til vurderinger som:

  • Hvilken oppgave skal løses med anestesimiddelet (ulike prosedyrer, krever ulik grad av anestesi)
  • Ønsket induksjonstid
  • Vanntemperatur (økende vanntemperatur forkorter induksjonstiden)
  • Fiskestørrelse (økende fiskestørrelse forlenger induksjonstiden)
  • Risikofaktorer knyttet til oppvåkning
  • Valg av dose (bruk alltid den minste dosen som gir ønsket effekt)

Godt oksygenert vann i anestesitanken er en forutsetning for en god anestesi. Bytt ut vannet så ofte som nødvendig og påse at temperatur i anestesibadet er lik temperatur i oppholdelsestanken.

Når fisken har nådd ønsket anestesistadium skal fisken skylles med friskt vann for å starte reversering av anestesi.

Ved lusetelling vil et lite kar med rennende sjøvann tillate en raskere og kontrollert oppvåkning av fisken før den går tilbake til merd.

Ved vaksinasjon skal fisken skylles med ferskvann rett etter bedøvelsesbadet, før den sendes til vaksinasjonsbordet. Dette for å skylle av anestesimiddel på gjeller og hud, og forhindre videre absorbsjon og dypere anestesi enn nødvendig. Vannslange mellom vaksinasjonsbord og kar skal fungere som oppvåkningsbad. Sørg for oksygenmengde mellom 70 – 100 % i oppvåkningsslangen. Sjekk at fisken har gjenvunnet likevekt når den kommer fram til karet etter vaksinasjon. Dersom den ikke har gjenvunnet likevekt, kan du gjøre følgende

–              Øke lengden på slangen

–              Redusere vannhastighet i slangen

–              Revurdere innsovningsdose/eksponeringstid

For utdypende informasjon om produktet og dosering vennligst se SPC eller Felleskatalogteksten. For spørsmål om Benzoak eller anestesi generelt, ta kontakt med Karl Ove Reinsnes på epost karl.ove.reinsnes@stim.no eller telefon 416 77 778.

Anbefalt litteratur for helsepersonell: Anaesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals, Third Edition. Ross and Ross.

Dokumenter