60 millioner til bakteriofagfabrikk

Innovasjon Norge backer storsatsingen i Lofoten med en av sine største tildelinger noensinne.

16. desember vedtok hovedstyret i Innovasjon Norge tildelingen på hele 60 millioner kroner til ACD Pharma. Selskapet bygger nå det som blir verdens største storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning på Leknes i Lofoten. Bygget på 4800 kvadratmeter vil i tillegg til produksjonslokaler for bakteriofager og vaksiner, romme de nye hovedkontorene til Nordly-konsernet som ACD Pharma er del av.

Satsingen på bakteriofager kommer som en konsekvens av viktige vitenskapelige gjennombrudd gjennom 12 år med forskning i ACD Pharma. Bakteriofager, som er en type virus som finnes overalt i naturen rundt oss, inni oss og i maten vi spiser, kan bli løsningen på den globale utfordringen med økende resistens mot antibiotika. Og ambisjonene til ACD Pharma er intet mindre enn å bidra til dette.

Allerede i 2018 lanserte ACD Pharma sitt første bakteriofagprodukt, som raskt og effektivt fjerner bakterien som gir sykdommen yersiniose hos laks. Flere lignende produkter er under utvikling. Samtidig har framskrittene oppnådd på dyrehelsefeltet åpnet døren for en satsing også innen humanmedisin. Gjennom flere år har ACD Pharma samarbeidet med ledende medisinske miljøer i Norge og utlandet for å utvikle bakteriofager som et alternativ til antibiotika. Underveis i arbeidet har ACD Pharma identifisert de riktige bakteriofagene og i laboratorieforsøk brukt disse til å effektivt ta livet av multiresistente bakterier som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning hos mennesker.

-Fabrikken vi bygger på Leknes blir den første i sitt slag i verden. Vi satser stort fordi vi ser et kjempepotensial i den teknologiske plattformen vi har bygget opp gjennom mange år med forskning og utvikling. Når vi nå får våre egne produksjonsfasiliteter på plass, har vi mulighet til å både øke takten i utviklingsarbeidet og skalere opp produksjonen. Tilskuddet fra Innovasjon Norge er svært viktig for oss, både fordi etableringen av fabrikken er et voldsomt økonomisk løft for oss og i tillegg fordi det bekrefter og signaliserer at Innovasjon Norge ser det samme som vi ser, nemlig at etableringen har et stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier Simon Brink, COO i ACD Pharma.

Han takker spesielt staben i Innovasjon Norge Nordland for å ha bidratt til en god og løsningsorientert prosess rundt søknaden fra ACD Pharma.

Ifølge Brink planlegger selskapet å bygge opp en stab i Lofoten på 45-50 ansatte i løpet av i de neste 3-4 årene, som skal jobbe med utvikling og produksjon av bakteriofagprodukter.

-Bioteknologi og helse er områder med stort potensial både nasjonalt og internasjonalt. Dette er muligheter som ACD Pharma nå realiserer gjennom satsingen på ny fabrikk. En av hovedoppgavene til Innovasjon Norge er nettopp å bidra til utvikling og arbeidsplasser over hele landet. Dette er et eksempel på det, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Tildelingen er den største fra Innovasjon Norge i år.

Kontordelen av bygget som nå reises i Lofoten vil være innflyttingsklart på forsommeren i 2022, mens den endelige ferdigstillingen av produksjonslokalene først forventes i 2023.

-Fabrikken bygges etter GMP-standard for produksjon av legemidler. Det betyr at prosjekteringen blir mer komplisert og kostnadene også høyere, så dette er en prosess som nødvendigvis må ta noe tid, sier Brink.

Etableringen vil kreve rekruttering av et relativt høyt antall personer med spesialisert fagbakgrunn, betydelig flere enn hva en kan forvente å finne i arbeidsmarkedet lokalt i Lofoten. Men Brink er ikke bekymret.

-Nei, interessen for å være med på arbeidet vårt er sjeldent stor. Da vi nylig søkte etter en forskningsingeniør til teamet vårt på Ås, fikk vi 79 søkere. Og vi får stadig henvendelser, både fra inn- og utland, sier han.