ACD Pharma

ACD Pharma er et forsknings- og utviklingsselskap dedikert til utvikling av produkter som kan forbedre fiskehelse, -velferd og biologiske resultater i havbruksnæringen. Selskapet eies av Nordly Holding AS og har søsterselskaper innen produksjon av fiskefôr og medisinfôr, salg og distribusjon av legemidler samt veterinær- og miljøtjenester rettet mot havbruksnæringen.

Vårt team

 

 

Mariann Dønnum
Daglig leder/CEO
Mob: +47 905 48 344
mariann.donnum@acdpharma.com
Hans Petter Kleppen
Forskningsdirektør
Mob: +47 977 50 860
hans.kleppen@acdpharma.com
Juan José Jiménez Martinez
PhD, Forsker
Mob: +47 967 29 125
juan.jimenez@acdpharma.com
Eirik Bårdsen
MSc, Senioringeniør
Mob: +47 930 86 486
eirik.baardsen@acdpharma.com
Ingrid Sofie Siqveland Larsen
MSc, Forskningsassistent
Mob: +47 976 11 298
ingrid.sofie.larsen@acdpharma.com
Cyril Frantzen
PhD, Forsker
Mob: +47 976 50 815
cyril.frantzen@acdpharma.com

Personvernerklæring

Dokumentene her beskriver vår personvernerklæring
Privacy policy

GDPR privacy notice