Henrik Birk blir administrerende direktør i ACD Pharma

Birk tar med seg verdifull erfaring fra jobben som Executive Vice President og COO i det danske vaksineselskapet Bavarian Nordic.

Henrik Birk har de siste 13 årene vært med og bygget opp Bavarian Nordic som en betydelig aktør innen utvikling og produksjon av vaksiner til mennesker. For ACD Pharma, som startet opp som et rent forsknings- og utviklingsselskap knyttet til havbruksnæringen, er Birk en viktig signering til teamet som står bak selskapets allerede sterke R&D pipeline av innovative produkter.

-Selv om akvakultur forblir et viktig segment, har resultatene og de vitenskapelige framskrittene forskerne våre har oppnådd innen bakteriofager gjort at ACD Pharma nå går inn i en ny fase, hvor vi også sikter mot humanmarkedet. Da er ledelsen helt avgjørende, og vi kunne ikke bedt om en bedre kandidat enn Henrik Birk til å gjøre denne jobben. Henrik har solid erfaring med å bygge vaksineproduksjoner og drive R&D pipelines, og nå får han ansvaret for å ta ACD Pharma de viktige neste stegene videre til å bli en ledende aktør innen utvikling og kommersialisering av bakteriofagprodukter og vaksiner, sier eier Jim-Roger Nordly.

ACD Pharma bygger nå verdens første stor-skala bakteriofagfabrikk med legemiddelstandard på Leknes i Lofoten. Fabrikken, som også rigges for vaksineproduksjon, samlokaliseres med de nye hovedkontorene til både ACD Pharma og de andre selskapene i Nordly-konsernet.

-Fabrikken og laboratoriene vil gi oss mulighet til å øke takten betydelig i utviklingsarbeidet og er på den måten helt avgjørende for at vi skal nå de målene vi har satt oss, sier Nordly.

ACD Pharma planlegger å rekruttere et team på 45-50 personer innen utvikling og produksjon av bakteriofagprodukter og vaksiner i løpet av de neste 3-4 årene.

-Det er med stor glede og entusiasme at jeg tar imot jobben som administrerende direktør i ACD Pharma. Selskapet har allerede skapt fantastiske resultater, og jeg er stolt over å få lov til at bidra til å akselerere denne utviklingen enda mer, både innen akvakultur og på det humane feltet. Fabrikken og laboratoriene er bygget etter den høyeste internasjonale kvalitetsstandarden og er designet med maksimal fleksibilitet og kapasitet både med tanke på eksisterende og nye produkter. Fabrikken støtter både den eksisterende R&D pipelinen og er fleksibel nok til å tilpasse seg andre produkter og teknologier også, sier Birk.

Henrik Birk tiltrer stillingen i ACD Pharma i april, men vil allerede nå involvere seg i driften.