ACD Pharmas arbeid med bakteriofager

ACD Pharmaceuticals var først i verden til å lansere et bakteriofagprodukt til bruk i akvakultur. Siden 2018 har Custus®YRS blitt brukt for å fjerne bakterien Yersinia ruckeri og hindre utbrudd av yersiniose.

Bakteriofagprosjektet i ACD Pharma startet i 2010 med mål om å utvikle bakteriofagbaserte løsninger på bakterielle utfordringer i oppdrettsnæringen. Arbeidet resulterte i en teknologiplattform som kan brukes i utvikling av bakteriofagprodukter mot skadelige bakterier hos både dyr og mennesker.

Selv om antibiotikaforbruket i norsk havbruksnæring er svært lavt så representerer akvakultur internasjonalt en stor utfordring, særlig i oppdrett av reker og ferskvannsfisken tilapia. ACD Pharma driver i samarbeid med Universitetet i Bergen og andre internasjonale partnere utvikling av bakteriofagbaserte løsninger innen begge disse områdene.

Siden 2019 har ACD Pharma, UiT, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetssykehuset i Stavanger, Veterinærinstituttet, Karolinska Institutet og flere andre internasjonale medisinske miljøer arbeidet sammen i forskningsprosjektet «Kleb-Gap» for å forske på bruk av bakteriofager mot bakterien Klebsiella pneumoniae som kan forårsake lungebetennelse og sykehusinfeksjoner. Dette er en av bakteriene WHO mener det er kritisk å finne nye løsninger mot.

Det foregår også lovende arbeid for å finne bakteriofagprodukter mot MRSA eller gule stafylokokker. Dette er en bakterie som er vanlige hos både mennesker og dyr, og som smitter mellom dyr og mennesker. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet resistens mot flere typer antibiotika. Infeksjoner med MRSA er en alvorlig trussel for sykehuspasienter. Dersom forekomsten av MRSA på sykehus øker, kan behandlingen av stafylokokkinfeksjoner bli mindre effektiv og betydelig dyrere.

Infeksjoner med tarmbakterier som har resistensmekanismen ESBL har økt dramatisk internasjonalt, og er også økende i Norge. Blodforgiftning med MRSA og ESBL-bærende bakterier gir fordoblet risiko for død sammenlignet med tilsvarende infeksjoner med antibiotikafølsomme bakterier.

I 2017 publiserte WHO en liste over de 12 bakteriefamiliene som på grunn av antibiotikaresistens regnes som den største trusselen mot folkehelsen globalt, og som det haster med å finne alternative løsninger mot.

Det er publisert funn av bakteriofager med potensiale for medisinsk bruk mot 10 av disse 12. Utvikling av bakteriofagbaserte løsninger som kan bidra til å erstatte eller redusere forbruket av antibiotika, utgjør et stort potensial i kampen mot antibiotikaresistens.

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.

Antibiotikaresistens truer miljø, dyr, matproduksjon og folkehelsen

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistensutviklingen.

Folkehelsen og
moderne medisin

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens.

Les mer

Miljø-
konsekvensene

I miljøet forstyrres økosystemet i vann, jord og organismer gjennom bruk, produksjon og håndtering av brukte legemidler.

Les mer

Forbruk av
antibiotika i Norge

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika til både mennesker og dyr, og vi har per i dag lite antibiotikaresistens.

Les mer

Gode erfaringer
og mange muligheter

Bakteriofager har en rekke bruksområder innen blant annet humanmedisin, veterinærmedisin, akvakultur, agrikultur og næringsmiddelproduksjon.

Les mer